część 2

 

 1. Przez Prypeć

 2. Obˇz

 3. Do LWP

 4. Samodzielna Kompania Zwiadu

 5. Marsz przez Wołyń

 6. Winiarz

 7. Przez Lubelszczyznę

 8. Na froncie w okolicy Puław

 9. Przyczˇłek nad Wartą

 10. Na Pradze

 11. Pelcowizna

 12. Karna Kompania

 13. Markierant

 14. Kompania rekonwalescentˇw

 15. Zapasowy Pułk

 16. Kompania sanitarna

 17. Pierwsze dni ofensywy

           
 1. Pościg

 2. Zimowe maruderstwo

 3. Marsz na Bydgoszcz

 4. Na Wale Pomorskim

 5. Marsz na Kołobrzeg

 6. Kołobrzeg

 7. Wartkowo

 8. Ku Odrze

 9. Między Odrą i Starą Odrą

 10. Na zachˇd ku Łabie

 11. Linum

 12. Bliesdorf

 13. Na Majdanku

 14. Utrwalanie władzy ludowej

 15. A teraz UPA

 16. Epilog